Chráničky korugované

POPIS:

Dvoustěnné ochranné trubky DUOFLEX, DUOHARD
Dvoustěnné ochranné trubky, hadice, plastové kabelové chráničky – určené pro mechanickou ochranu kabelů, uložených ve výkopech a kabelovodech.

 • využití při průchodu kabelové trasy problémovými úseky (vodní toky, železniční přejezdy)
 • použití potrubí v případě nutnosti zvýšené ochrany vodovodních a plynovodních inženýrských sítí, odvodnění nebo spádové kanalizace
 • ochranný kabelovod – neodmyslitelná součást nově vybudovaných sítí, ať již telekomunikačních nebo slabo- i silnoproudých
 • dvouplášťové korugované chráničky na kabely, chránička kabelu do země
 • HDPE plastové kabelové chráničky do země, kabelové chráničky do venkovního prostředí

Parametry produktu

Materiál:

 • DUOHARD – vnější i vnitřní stěna z PE-HD (High Densitiy Poly Ethylen)
 • vnější – vlnitá (korugovaná) zvyšuje mechanickou odolnost trubky

Provedení stěny:

 • vnější – vlnitá (korugovaná) zvyšuje mechanickou odolnost trubky
 • vnitřní – hladká, umožňuje snadnou instalaci kabelu. Mírné zvlnění zabezpečuje výbornou flexibilitu a nesníženou průchodnost trubky v ohybech při zachování vysoké pevnosti

Barvy trubek

 • vnější stěna – standardně červená, černá nebo modrá
 • vnitřní stěna – standardně černá

Odolnost vůči teplotě

 • montážní teplota: manipulace s trubkami v teplotním rozsahu od -5ºC do + 50ºC
 • provozní teplota: od -40ºC do +70ºC

Spojování trubek

 • pomocí násuvných spojek (každá výrobní délka trubky má na jednom konci instalovanou spojku, která je součástí dodávky)

Tažný prvek a zavádění kabelu

 • u ochranných trubek DUOFLEX je ve smotcích předinstalován tažný prvek (PV-PAD t. 1,2 mm nebo PP motouz 12 500 dtex)
 • do trubek DUOFLEX a DUOHARD lze zavádět kabely pouze ZATAHOVÁNÍM (NE zafukováním)

Skladování trubek

 • ve vodorovné poloze do max. výšky 2 m
 • pouze na nezbytně nutnou dobu, max. 3 měsíce
 • neskladovat na přímém slunci (neobsahuje UV stabilizátor do DN 160)
Vnější průměr Vnitřní průměr DUOFLEX DUOFLEX DUOHARD DUOHARD
stand. výrob. délka smotků poloměr ohybu stand. výrob. délka tyčí paleta
mm mm m m m m
40 32 50 0,20
50 40 50 0,23
63 51 50 0,26
75 61 50 0,29 6 552
90 75 50 0,33 6 600
110 94 50 0,37 6 456
125 105 50 0,40 6 408
160 136 50 0,43 6 168
200 171 25 0,50 6 162