Spojky TRANSFIT

Plastové svěrné spojky TRANSFIT jsou určeny ke spojování trubek ze všech druhů polyetylenu bez svařování. Tyto spojky jsou navrženy pro výstavbu telekomunikačních sítí.
Popis a montáž
  • Tvarovky jsou vyrobené z kvalitních materiálů, které odpovídají mezinárodním standardům
  • Spoj: Odolný vůči vibracím, pevný
  • Složení: Převlečná matice, svěrný kroužek, těsnící kroužek a průhledné tělo spojky (lepší kontrola)
  • Montáž: Zkoste konec trubky, sešroubujte převlečnou matici na konec závitu a zasuňte trubku do těla spojky (konec trubky musí být za těsnícím kroužkem, až se opře o vnitřní doraz), převlečnou matici řádně dotáhněte
  • Varování: Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje
  • Demontáž: Těsnící kroužek samovolně nevypadne, lze však vyjmout pro čištění

ParameTry:

Spojky TRANSFIT

Průměr dxd L Z H E
25 x 25
61,1
2,8
125
52
32 x 32
66,7
2,6
136
64
40 x 40
74,0
4,0
152
78
50 x 50
95,5
5,0
196
94